Sitemap-20   mail 20 

Kviečiame dalyvauti išsamiuose praktiniuose - tęstiniuose III dalių mokymuose, skirtuose esamiems ir būsimiems vadovams, norintiems padidinti savo ir žmonių, kuriems jie vadovauja, efektyvumą,  asmenims, kurie įvairiose gyvenimo srityse susiduria su vadovavimu, lyderyste 

„EFEKTYVUS VADOVAS. KOKS JIS IR KAIP TOKIU TAPTI“

Renginio data - š. m. vasario 22 d. 11.00 val., kovo 21 d. 11.00 val. ir balandžio 27 d. 11.00 val. Jurbarko švietimo centre, Dariaus ir Girėno g. 120 A, Jurbarkas.

Mokymų lektorius, asmeninio efektyvumo treneris Tomas Kaulinskas ne tik aktyviai dirba su vadovais, jų ugdymu, bet ir pats jau 13 metų sėkmingai vadovauja verslo ir nevyriausybinio sektoriaus įmonėms. Būdamas vadovu ir praktiku T. Kaulinskas mokymų programą Efektyvus vadovas. Koks jis ir kaip tokiu tapti sukūrė atsižvelgdamas į tai, su kokiais pagrindiniais iššūkiais šiandien susiduria įvairiausių sričių vadovai.

 Apie renginį išsamiau konsultuoja telefonu +370 447 72253, Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė,  metodininkė Irmanta Valošinienė.

 

Skaityti daugiau ...

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, menų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą meninio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

Dailės, muzikos, šokio ir teatro mokytojams vyks akredituotos trijų sesijų kvalifikacijos tobulinimo  programos „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (30 akad. val., mokama) renginiai:

- dailės mokytojams – 2017 m. vasario 2 d., balandžio 5 d. ir birželio 19 d. (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4554).

- muzikos mokytojams – 2017 m. vasario 1 d., balandžio 3 d. ir birželio 20 d. (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4555).

- šokio ir teatro mokytojams – 2017 m. vasario 3 d., balandžio 4 d. ir birželio 21 d., (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4556).

Visi renginiai vyks Ugdymo plėtotės centre.

Informuojame, jog keičiasi renginio data: š. m. sausio 25 d. 12.00 val. seminaras Jurbarko r.  ir Šakių r. ugdymo įstaigų lietuvių kalbos mokytojams ,,Dvaras lietuvių literatūroje: istorijos ir lietuvių kalbos pamokų integracijos galimybės“ (renginio vieta - Šakių r., Gelgaudiškis, Gelgaudiškio dvaras, lektore - Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos, Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Aniulienė) perkeliamas į vasario 1 d. 12.00 val.

   Jurbarko švietimo centras, vadovaudamasis 2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr T2-334 ir siekdamas kokybiškai įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai", vykdė projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje" partnerių atranką. 
   Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą, suteikiant galimybę gauti savalaikę psichosocialinę pagalbą, gilinant tėvystės įgūdžius, ugdant sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.

  Projekto Partnerių atranką laimėjo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“.

   Gruodžio 15 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus užsakymu Jurbarko švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba bei  šios tarnybos vyresn. specialiste Tatjana Bakanoviene švietimo bei  kultūros įstaigų direktoriams organizavo seminarą - edukacinį renginį „Pozityvios elgsenos konstravimas instituciniu, grupės ir individualiu lygmeniu. Vadovo vaidmuo“. Seminaro teorinę dalį vedė Šiaulių universiteto lektorė doc. dr. R. Gelžinienė, apie ugdymo įstaigų ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo galimybes bei studijų įvairovę kalbėjo lektorius Egidijus Elijošius.

 Antra mokymų dalis vyko Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre. Diskutuota apie kultūros įstaigų vaidmenį formuojant miesto kultūrinį veidą bei mokyklų ir kultūros įstaigų bendras veiklas. Apie tai kalbėjo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus l. e. vedėjos pareigas Jūratė Plungienė.

  4   5  7   8