Sitemap-20   mail 20 

Dėl nesusidariusių dalyvių skaičiaus nebus organizuojamas 2017 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. seminaras ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams  „Šiuolaikinio mokytojo profesiniai iššūkiai. Kaip išvengti perdegimo darbe?“

Informuojame, jog 2017 m. gruodžio 14 d. 14.00 val. planuotas Jurbarko rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas dėl metodinės tarybos pirmininko rinkimo ir metodinės tarybos veiklos aptarimo nukeliamas į 2018 m. sausio 2 d. 10.00 val. Susirinkimo vieta – Jurbarko švietimo centras.