Sitemap-20   mail 20 

  Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.
Atrankos būdas - pokalbis.

Skaityti daugiau ...

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d.

Atrankos būdas - pokalbis.

Skaityti daugiau ...

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro metodininko atviram darbui su jaunimu pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d.

Atrankos būdas - pokalbis.

Skaityti daugiau ...

Informuojame dėl renginio kainos nustatymo: š.m. birželio 12 d. 8.00 val. organizuotos edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams „Gerosios darbo patirties sklaida: specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas Kelmės specialiojoje mokykloje“ (lektoriai – Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė, vyr. specialioji pedagogė, logopedė Rima Mikalkėnienė, Kelmės specialiosios mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė ir kt.)  Kelmės specialiojoje mokykloje Dalyvio mokestis 1 renginio dalyviui – 10,00 Eur, Klausytojo mokestis -  1,74 Eur.

Tiksliname renginio kainą:  š.m. balandžio 25 d. 10.00 val. vyksiančios edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Telšių ir Jurbarko rajonų ugdymo įstaigų socialinių pedagogų gerosios darbo patirties sklaida“ dalyvio mokestis – 13,75 Eur, klausytojo mokestis (pažymėjimas) 0,87 Eur.