Sitemap-20   mail 20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo“ (2018) nuostata, sumažinanti maksimalų mokinių skaičių vienam socialiniam pedagogui iki 400 mokinių. Taigi, mokyklos, kuriose mokosi didesnis skaičius mokinių, turės galimybę įsteigti papildomą socialinio pedagogo etatą. Taip pat socialinio pedagogo etatai steigiami ikimokyklinio ugdymo institucijose, kas sąlygoja augantį socialinių pedagogų poreikį.

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kviečia visus, turinčius aukštąjį išsilavinimą, įgyti socialinio pedagogo bakalauro laipsnį. Studijų trukmė – 3 semestrai (1,5 metų). Baigus studijas bus suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro laipsnis, leidžiantis dirbti socialiniu pedagogu ir teikti socialinę pedagoginę pagalbą.

Papildomai įgyta kvalifikacija – puiki galimybė ne tik įgyti naujų kompetencijų, bet ir praplėsti savo veiklą naujomis funkcijomis ir/arba keisti pedagoginės veiklos kryptį. Detalesnė informacija čia.

 

Kviečiame dalyvauti  Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“

organizuojamoje Respublikinėje parodoje

„Karpiniuose – mano lietuva“,

skirtos lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Parodos nuostatai.

 

Dėl nesusidariusių dalyvių skaičiaus nebus organizuojamas 2017 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. seminaras ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams  „Šiuolaikinio mokytojo profesiniai iššūkiai. Kaip išvengti perdegimo darbe?“