Sitemap-20   mail 20 

Renginio kaina

Informuojame dėl renginio kainos nustatymo: š.m. birželio 12 d. 8.00 val. organizuotos edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams „Gerosios darbo patirties sklaida: specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas Kelmės specialiojoje mokykloje“ (lektoriai – Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė, vyr. specialioji pedagogė, logopedė Rima Mikalkėnienė, Kelmės specialiosios mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė ir kt.)  Kelmės specialiojoje mokykloje Dalyvio mokestis 1 renginio dalyviui – 10,00 Eur, Klausytojo mokestis -  1,74 Eur.

Atnaujinta Penktadienis, 15 birželio 2018 10:09