Sitemap-20   mail 20 

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą“

Maloniai kviečiame dalyvauti š. m. lapkričio  19, 20, 23 d. nuo 10.00 val. organizuojamuose kursuose pagal „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą“  (22 val.).

Kursai vyks Jurbarko švietimo centre (Dariaus ir Girėno 120 A, Jurbarkas), ves lektorė, humanitarinių mokslų dr.  Aušra  Rimkutė-Ganusauskienė.

Pageidaujančius dalyvauti renginyje kviečiame iki š.m. lapkričio 15 d. registruotis Jurbarko švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.jurbarkosc.lt/, skiltyje REGISTRACIJA Į RENGINIUS.

 Lietuvių kalbos kultūros kursų kaina ne Jurbarko r. ugdymo įstaigų vadovams, direktorių pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams, pedagogams pagal programą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val) - 36,74 Eur. Kursų kaina Jurbarko r. ugdymo įstaigų vadovams, direktorių pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams - 1,74 Eur.

Seminaro dalyvių skaičius ribojamas. Susidarius maksimaliai klausytojų grupei (15 dalyvių), registracija stabdoma anksčiau.

Apie kursų organizavimą ir registraciją konsultuojame telefonu (8 447) 72 253, kviesti metodininkę Irmantą.

 

Norėtume priminti, jog LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, patvirtintame 2014 m. rugpjūčio 29 d.,  III sk. 7 p. teigiama: Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.