Sitemap-20   mail 20 

Skelbiamas ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms teikti atrankos konkursas

             

Kviečiame dalyvauti projekto ,,Kompleksinės paslaugos šeimoms Jurbarko rajono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms teikti atrankos konkurse

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo įvedama asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.

Jurbarko švietimo centras, vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2 – 334 „Dėl pritarimo projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ 2.2 ir 2.3 punktais ir Jurbarko švietimo centro direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1-33 ,,Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

skelbia projekto Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ partnerių  asmeninio asistento paslaugoms teikti atrankos konkursą.

Projekto tikslas – teikti pagalbą namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę, įgalinčią jų savarankiškumą ir užtikrinančią svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas (mobilumas), socialiniai santykiai ir aplinka).

Projekto tikslinė grupė yra Jurbarko rajone gyvenantys asmenys nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Bendra lėšų suma, skirta Jurbarko rajono savivaldybei – 55 114,00 Eur (39 367,14 Eur darbo užmokesčiui). Veiklą numatoma vykdyti 36 mėn.

Paraiškos dėl įtraukimo į partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant projektą, sąrašą turi būti pateiktos Jurbarko švietimo centrui (Dariaus ir Girėno g. 120 A, Jurbarkas) iki 2019 m. gegužės 20 d. 17 val. (įskaitytinai) registruotu paštu ar per pašto kurjerį, ar tiesiogiai pristatant nurodytu adresu.

Informacija dėl paraiškų teikimo teikiama Jurbarko švietimo centre,  Dariaus ir Girėno g. 120 A, Jurbarkas, tel. (8 447) 72 253, BŠN specialistė Jurgita Stoškienė arba tel. (8610) 13117 projekto vadovė Aušra Baliukynaitė.

PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMUI

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI PARTNERIŲ ATRANKOS

Atnaujinta Trečiadienis, 05 birželio 2019 12:45