Sitemap-20   mail 20 

 

 jaunimo garantijos

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS

 

„ATRASK SAVE“

 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA (JGI) – KAS TAI?

Tai programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą.

 

KODĖL SVARBU KOVOTI SU JAUNIMO NEDARBU?

Aukštas nedarbo lygis yra vienas didžiausių iššūkių šalies ekonomikai. Niekur nedirbantis, nesimokantis, nedalyvaujantis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, neatliekantis praktikos jaunimas brangiai kainuoja ne tik dėl augančio poreikio socialinėms išmokoms bei pašalpoms, bet ir dėl neišnaudojamo darbo jėgos potencialo.

 

KO SIEKIAMA PROJEKTU „ATRASK SAVE“ ?

Projektas skirtas jaunimui (15 – 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui.

Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ partneris Jurbarko švietimo centras dirba su teritorinėje darbo biržoje neregistruotais jaunais žmonėmis. Šią funkciją atlieka centre dirbantis vietos JGI koordinatorius.

 

VIETOS JGI KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS:

 • NEET suradimas, atpažinimas, informavimas apie galimybes ir poreikių nustatymas;
 • Individualios veiklos plano (IVP) sudarymas ir motyvavimas;
 • Projekto dalyvių grupių sudarymas, paslaugų pagal IVP organizavimas;
 • IVP plano įgyvendinimo priežiūra;
 • Tarpininkavimas tarp NEET ir darbo rinkos, švietimo sistemos, NVO bei visuomeninę ir savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų;
 • Tarpininkavimas tarp NEET ir vaiko minimaliosios priežiūros paslaugos teikiančios įstaigos;
 • Ryšio su NEET palaikymas, tarpininkavimas, motyvavimas;
 • Veiklų viešinimas.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Vaiko minimalios priežiūros paslaugos;
 • Pagalbos pažįstant save paslaugos;
 • Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
 • Motyvavimo paslaugos;
 • Informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
 • Įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos;
 • Tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos;
 • Savanorystės organizavimas;
 • Tarpininkavimo su TDB paslaugos.

PASLAUGOS TEIKIAMOS ATSIŽVELGIANT Į DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĘ IR POREIKIUS:

 • Neaktyviems 15-18 m. jauniems žmonėms (re)integruotis į švietimo sistemą;
 • Neaktyviems 16-29 m. jauniems žmonėms (re)integruotis į darbo rinką;
 • Neaktyviems 16-29 m. jauniems žmonėms atlikti kokybišką praktiką;
 • 15-29 m. nukreipimas į savanorystę.

 

KONTAKTAI:

Vietos JGI metodininkė darbui su jaunimu - Lina Baltrušaitytė
Telefonas: (8 447) 72 253, (8 633) 38 761
El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jurbarko švietimo centre
Dariaus ir Girėno 120a, Jurbarkas LT-74187
Darbo dienomis 8.00-12.00  13.00-17.00

 

Projektą vykdo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvoje. Jurbarko savivaldybėje projektą vykdo Jurbarko švietimo centras

 

  LDB logo   JRD logo JŠC logo ESFA logo kuriame lietuvos ateiti logo

Projektas jaunimui „Atrask save“ įgauna pagreitį

Jau keli mėnesiai, kai Jurbarko krašto jaunuoliai dalyvauja JGI projekte „Atrask save“.  

Projekto tikslas – individualiai kiekvienam nedirbančiam ir nesimokančiam 15-29 m. jaunam žmogui padėti geriau pažinti save, įsivardinti savo poreikius, artimiausius gyvenimo tikslus, susiplanuoti jų įgyvendinimą, susikurti palaikančią aplinką, siekti savirealizacijos, tikslingai pasirinkti studijų kryptį, mokymosi įstaigą arba padėti ieškoti patinkančios darbinės veiklos.

Tai puiki galimybė jaunam žmogui, kuris nori keisti susidariusią situaciją, patirti naujus iššūkius, susivokti, ką toliau veikti gyvenime ir koks jo gali būti kelias į laimę, bet yra pasimetęs ir reikia šiek tiek pagalbos.

Kiekvienas jaunuolis, atsižvelgiant į individualius poreikius, dalyvauja jį dominančioje veikloje. Šiuo metu vienas - savanoriauja pasirinktoje įstaigoje, kiti – atranda naujus pomėgius, įgyja patirtį pažindami save, savo galimybes ir kitus.

Ypač sėkmingas Jurbarke bendradarbiavimas tarp Jurbarko švietimo centro ir Sandros Mielkaitytės vadovaujamų kūrybinių dirbtuvių, kurios įsikūrusios Žemaitės g. 14. Čia dalyviai gali išbandyti ne tik savo menines jėgas, atsipalaiduoti, įgyti pasitikėjimo savimi, pasidalinti patirtimi su kitais.

Dalyvės Raimondos patirtis: „Aš labai džiaugiuosi galimybe dalyvauti šiame projekte. Visiems rekomenduoju. Susipažinau su Sandra iš kūrybinių dirbtuvių. Ji man parodė, ką galima gaminti iš įvairių „atliekų, šiukšlių“. Labai dėkinga esu jai ir Janinai. Pradėjau patikėti, kad galiu pati ką nors sukurti, kas kitiems sukelia džiaugsmą ir nuostabą. Galiu ir kitus išmokyti tai, ką pati moku. Mano vyras stebisi, ką grįžusi rodau padariusi ir ką pradedu kurti namuose. Vaikai taip pat noriai prisijungia, kartu ieškom gamtinių medžiagų, lipdome, dažome. Labai tikiuosi, kad šis naujas mano pomėgis ateityje galėtų tapti darbine veikla.“

Kita projekto dalyvė Odeta džiaugiasi savo naujai įgyjama patirtimi savanoriaudama:  „Projektas „Atrask save“ suteikė galimybę atlikti savanorystę Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūroje. Nors savanorystė dar tik įpusėjo, tačiau jau dabar įgijau nemažai patirties. Turiu kasdienines savo užduotis, bet taip pat kasdien susiduriu su naujais iššūkiais, kurie leidžia nenustoti vietoje ir tobulėti toliau. Dirbu labai draugiškame kolektyve su specialistais, kurie puikiai išmano savo darbą, todėl labai įdomu iš jų pasisemti patirties ir naujų žinių. Tai puiki galimybė, susipažinti su naujais žmonėmis, įsilieti į darbinę aplinką, įgauti naujų įgūdžių ir didesnio pasitikėjimo savimi.“

Dalyvaujantieji projekto „Atrask save“ veiklose, jauni žmonės yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, turi galimybę rinktis iki keturių mėnesių trunkančią savanorišką tarnybą, įsitraukti į visuomenei naudingą veiklą, ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus. Veikla vykdoma palydint JGI koordinatoriui arba kitų asmenų, kurie turi tam kompetenciją

Projektą vykdo Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas. Jurbarko rajone partneriai - Jurbarko švietimo centras. Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. spalio 1 d. - 2018 m. rugpjūčio 31 d. Projekto dalyviai: 15–29 metų niekur nedirbantis, nesimokantis, mokymuose nedalyvaujantis bei neregistruotas darbo biržoje jaunimas (trumpinys - NEET). Projektas „Atrask save“ finansuojamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Jaunimo užimtumo didinimas“.

Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) koordinatorė teikia reikalingą informaciją ir konsultacijas jaunam žmogui apie būstą, verslumą, darbo ir tarpasmeninius santykius, mobilumą, laisvalaikį, žmogaus teises, socialines problemas, sveikatą ir kt.

Visus norinčius prisijungti prie projekto veiklų (organizacijas, įmones, kurios gali priimti savanoriauti, praktikai, pameistrystės principu, ar dirbti) ar skleisti informaciją, tarpininkauti nukreipiant jaunimą į Jurbarko švietimo centrą, maloniai kviečiame bendradarbiauti.

Daugiau informacijos apie projektą ir vykdomas veiklas, projekto dalyvius, suteiks Jurbarko švietimo centre dirbanti jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) metodininkė darbui su jaunimu Lina Baltrušaitytė,

 el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu mob. tel. +370-633-38761

Adresas:  Dariaus ir  Girėno g.120a, Jurbarko švietimo centras 

Informacija internete adresu:www.jurbarkosc.lt/atrask-save