Sitemap-20   mail 20 

Metodinė veikla

Aktuali informacija

TARPTAUTINIAI MOKSLEIVIŲ MAINAI

Kvalifikacijos tobulinimo renginio užsakymo dokumentai:

 Metodinių būrelių veikla:

 • Pavyzdiniai metodinio būrelio nuostatai  (Atsisiųsti)
 • Jurbarko r. savivaldybės mokytojų metodinės veiklos nuostatai  (Atsisiųsti)
 • Metodiniai būreliai, metodinių būrelių pirmininkų kontaktai (Atsisiųti)

Jurbarko r. ugdymo įstaigų metodinių būrelių veiklos planai 2015-16 m.m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m..

Informacinių technologijų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Chemijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Biologijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Fizikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Geografijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Dailės mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Dorinio ugdymo (tikybos ) mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Dorinio ugdymo (etikos ) mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Psichologų/psichologų asistentų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

 

 

  EDUKACINIS BANKAS

 • Edukacinės patirties kortelė - ikimokyklinis ugdymas (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - pradinis ugdymas (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - kalbos (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - matematika (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - informacinės technologijos (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - kūno kultūra (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - meninis ugdymas (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - pilietinis ugdymas (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - technologijos ir dailė  (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - profesinis informavimas  (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - specialusis ugdymas (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - pagalba mokyklai, mokytojui, mokiniui (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - įvairių dėstomų dalykų mokytojams (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - psichologija (Atsisiųsti)
 • Edukacinės patirties kortelė - rengiantiems projektus (Atsisiųsti)
 • Jurbarko švietimo centre saugomi darbai -  (Atsisiųsti)

GEROSIOS PATIRTIES MEDŽIAGA