Sitemap-20   mail 20 

 

RESPUBLIKINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija                

www.smm.lt/

Švietimo valdymo informacinė sistema         

http://svis.emokykla.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras       

www.sppc.lt

Nacionalinės švietimo agentūros svetainė                                   

https://www.nsa.smm.lt/

Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga    

www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras 

www.raida.lt

Vaikų linija                                                                 

www.vaikulinija.lt

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

http://ppkc.lt/

Paramos vaikams centras           

www.pvc.lt

 

 

 

JURBARKO RAJONO ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Jurbarko rajono savivaldybė                       

www.jurbarkas.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

https://www.jurbarkas.lt/index.php?-57944205                            

Jurbarko socialinių paslaugų centras

http://www.jurbarkosp.lt/

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

www.jurbarkosamarieciai.lt

Jurbarko kultūros centras                          

www.jurbarko-kc.lt

Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka         

http://www.jurbarko-rvb.lt/

 

                        JURBARKO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOS

 

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija   

www.jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  

www.veliuona.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija    

www.erzvilkas.lt

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

www.jvdm.lt

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

www.jm.jnvm.lt

Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla     

www.juodaičiai.lt

Jurbarko r. Girdžių pagrindinė mokykla 

www.girdziai.lt

Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla 

https://www.santvaras.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

www.seredzius.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

www.skirsnemune.com

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

www.lidijam.lt

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla 

https://simkaiciu.jurbarkas.lm.lt/

Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė mokykla (Eržvilko skyrius)

www.erzvilkas.lt

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla 

http://www.viesvile.com/vmokykla/

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla   

www.azuoliukas.com

Jurbarko r. Jurbarkų darželis - mokykla 

www.jurbarkudm.lt

Jurbarko vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“

www.nykstukas.eu

Jurbarko Antano Sodeikos menų mokykla    

www.jurbarkomenomokykla.lt

Jurbarko r. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla  

www.stvm.lt

Atnaujinta Pirmadienis, 22 birželio 2020 11:54