Sitemap-20   mail 20 

 

RESPUBLIKINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Švietimo ir mokslo ministerija                

www.smm.lt/

Švietimo valdymo informacinė sistema         

http://svis.emokykla.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras       

www.sppc.lt

Ugdymo plėtotės centras                                     

www.upc.smm.lt

Lietuvos respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus skyrius   

www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras 

www.raida.lt

Vaikų linija                                                                 

www.vaikulinija.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras

www.jppc.lt

Paramos vaikams centras           

www.pvc.lt

 

 

 

JURBARKO RAJONO ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 

Jurbarko rajono savivaldybė                       

www.jurbarkas.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

www.jurbarkas.lt/index.php?1157910847                                    

Jurbarko r. psichikos sveikatos centras              

www.jurbarkopsc.lt

Jurbarko socialinių paslaugų centras

www.jurbarkospc.lt

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

www.jurbarkosamarieciai.lt

Jurbarko Kultūros Centras                          

www.jurbarko-kc.lt

Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka         

www.jurbarkas.rvb.lt

 

                        JURBARKO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOS

 

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija   

www.jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija  

www.veliuona.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija    

www.erzvilkas.lt

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla 

www.jvdm.lt

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla 

www.jm.jnvm.lt

Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla     

www.juodaičiai.lt

Jurbarko r. Girdžių pagrindinė mokykla 

www.girdziai.lt

Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla 

www.santvaras.w3.lt

Jurbarko Raudonės pagrindinė mokykla                  

www.raudone.lt

Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras

www.seredzius.jurbarkas.lm.lt

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

www.skirsnemune.com

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla pagrindinė mokykla 

www.lidijam.lt

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla 

www.simkaiciai.lt

Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė mokykla 

www.vadzgirys.lt

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla 

http://www.viesvile.com/vmokykla/

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla   

www.azuoliukas.com

Jurbarko r. Jurbarkų darželis - mokykla 

www.jurbarkudm.lt

Jurbarko vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“

www.nykstukas.eu

Jurbarko Antano Sodeikos menų mokykla    

www.jurbarkomenomokykla.lt

Jurbarko r. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla  

www.stvm.lt

Atnaujinta Ketvirtadienis, 02 lapkričio 2017 08:48