Sitemap-20   mail 20 

Pedagogams

Aktuali informacija

Aktualūs dokumentai:

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių dokumentai:

 Metodinių būrelių veikla:

 • Pavyzdiniai metodinio būrelio nuostatai  (Atsisiųsti)
 • Jurbarko r. savivaldybės mokytojų metodinės veiklos nuostatai  (Atsisiųsti)
 • Metodiniai būreliai, metodinių būrelių pirmininkų kontaktai (Atsisiųti)
 • Jurbarko švietimo centro direktoriaus įsakymai dėl metodinių būrelių pirmininkų patvirtinimo (Atsiųsti)

 

GEROSIOS DARBO PATIRTIES MEDŽIAGA, KITI DOKUMENTAI

 • Jurbarko švietimo centro darbuotojų patirties bankas (Atsisiųsti 1   Atsisiųsti 2)
 • Lektorių patirties bankas (Atsisiųsti)
 • Mokytojų patirties bankas (Atsisiųsti)
 • Bendrieji reikalavimai mokytojų metodiniams darbams (Atsisiųsti)
 • Ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų ir darbo priemonių vertinimo bei aprobavimo tvarka (Atsiųsti)

 • Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms, kurių akreditacija galioja 2017-08-01 – 2017-12-31 (Atsiųsti)

 • Prevencinių programų vertinimo ir prilyginimo akredituotoms programoms tvarkos aprašas (Atsiųsti)