Sitemap-20   mail 20 

IlonaLiepos 8 d. įvyko konkursas biudžetinės įstaigos Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti. Prašymą dalyvauti konkurse buvo pateikę trys pretendentai. Konkursą laimėjo Ilona Šeflerienė, Jurbarko švietimo centro metodininkė. Eiti naujas pareigas ji pradės nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d.

2020 m. birželio 18 d. vyko paraiškų vertinimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gauti.

Programos gavusios finansavimą:

  1. „Išdainuota išmylėta“ – 500 €.
  2. „Žmogus nepakeičiamas laike...“ – 500 €.
  3. „Užsienio kalbos (anglų) kursai pradedantiesiems“ – 400 €.
  4. „Molis vidinės savijautos stiprinimui“ – 400 €.
  5. „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo tradicinės aprangos priedai“ – 300 €.

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d.