Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko švietimo centro pareigybių skaičius nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-189

Direktorius – 1 etatas;
direktoriaus pavaduotojas – 1 etato;
metodininkas – 1 etatas;
specialistai – 4,25 etato;
kiti darbuotojai – 3 etato. 

 

Pareigybės Etatai Vardas, pavardė
Direktorius 1 Jurgita Voroninienė

Direktoriaus pavaduotojas

Psichologas

0,5

0,25

Audronė Kriščiukaitienė
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 Rūta Zmejauskienė
Vyr. buhalteris 0,75 Neringa Kučikienė
Metodininkas  0,5  Inga Pranskaitienė
Specialistas darbui su jaunimu 0,5 Ingrida Juodienė
Gydytojas neurologas 0,25  Diana Genc
Soc. pedagogas 0,5 Inga Pranskaitienė
Logopedas 0,75 Aušra Ališauskienė
Spec. pedagogas 0,75 Aušra Mockienė
Psichologas 1 Nijolė Janonytė
Psichologas 0,25 Živilė Šiuikienė
Soc. pedagogas tiesioginiam darbui su jaunimu 0,5 Ingrida Juodienė
Sekretorius 0,75 Jurgita Stoškienė
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,25 Stanislovas Gerčas
Valytojas 0,5 Anelė Jekelienė
Kiemsargis 0,75 Stanislovas Gerčas