Sitemap-20   mail 20 

Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?

Transliacijos pradžia: 2020.03.17 10:00

Transliacijos nuoroda: 
https://youtu.be/68Cfq_O2fC8 

Skaityti daugiau ...

Specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimo, specialiojo ugdymo organizavimo temomis PPT specialistai rekomenduoja šviestis nuotoliniu būdu www.pedagogas.lt svetainėje.
Čia siūlomos akredituotos programos savišvietai:
• Kas yra integracija ir kokia jos svarba?
• Vaikas: apribotas ar beribis? Kas tos ribos, kam jos reikalingos ir kaip jas brėžti?
• Kaip vaiką, turintį ASS, tinkamai įtraukti į socialinę aplinką su bendraamžiais ir ugdyti jo socialinius įgūdžius?
• Kaip mokyti, jei vaikui, turinčiam ASS, reikia palengvintos ugdymo programos?
• Kaip vaikas, turintis ASS, reaguoja į klasės aplinką?
• Patyčių ir smurto atpažinimas ir stabdymas.
• Ir kt.
Bus atrakinami mokymai, kuriais bus galima naudotis NEMOKAMAI!

Kviečiame pažiūrėti filmus apie žmones, turinčius specialiųjų poreikių. (Sąrašas)

DĖL VISUOTINAI PASKELBTO KARANTINO PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKOTARPIS PRATĘSIAMAS IKI BALANDŽIO 10 D. DAUGIAU INFORMACIJOS TELEFONU (8 684) 60 791

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gauti

Jurbarko švietimo centras, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius Jurbarko raj. (patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. Nr. T2-266 sprendimu) vadovaudamasis Jurbarko raj. savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-34 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui, Jurbarko  rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, gauti.

Skaityti daugiau ...

Dėmesio!!! Keičiasi 2020 m. kovo 18 d. seminaro 

„Vaikų vaidinimai darželyje: įvairių lygmenų pasiekimai visiems, patrauklių bei prieinamų formų praktika“ laikas.

Renginys vyks 13.30 val.