Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką  Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pareigoms užimti (0,25 etato, 10 val. per savaitę) nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Skaityti daugiau ...

Vasario 27 d. Centre vyksta seminaras įstaigų vadovams, skyrių vedėjams „Darbo ginčai: darbo konfliktų sprendimas teisiniu reglamentavimu“, kurį veda VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ lektorė Eglė Makselytė

1Šiandiena Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė ir  metodininkė Ilona Šeflerienė dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotame informaciniame renginyje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaita: teisiniai aspektai“

Gruodžio 18 d. Jurbarko švietimo centre įvyko pirmoji seminaro „Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymosi galimybės ir pagalbos būdai“ dalis, skirta mokytojų/auklėtojų padėjėjoms. Seminarą vedė Jurbarko ŠC Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės. Švietimo centro pavaduotoja, PPT psichologė A. Kriščiukaitienė pristatė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, statistiką, jos augimo priežastis. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kiekvienais metais vis daugiau šį sutrikimą turinčių vaikų ateina į ugdymo įstaigas. Tiek mokytojai, tiek mokytojų/auklėtojų padėjėjai stokoja patirties dirbant su ASS turinčiais mokiniais, todėl šio renginio tikslas dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi kaip teikti sistemingą, tikslingą ir reikiamą pagalbą ne tik vaikui, bet ir jo šeimai.

Renginio metu specialioji pedagogė A. Mockienė pristatė teisės dokumentus, reglamentuojančius mokytojo padėjėjo funkcijas bei atsakomybes įtraukiojo ugdymo procese. Psichologė N. Janonytė supažindino su vaiko fizinės ir psichinės raidos etapais, jų ypatumais, pozityvaus elgesio ugdymo būdais, jų integracijos į visuomenę dėsningumais. Logopedė A. Ališauskienė papasakojo apie šį sutrikimą turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo specifiką.

Įgytos teorinės žinios bus įtvirtinamos antroje seminaro dalyje (sausio mėn. 15 d.) praktinių užsiėmimų metu išbandant įvairius mokymo metodus, kuriais sutiko pasidalinti pedagogai, dirbantys mūsų rajono ugdymo įstaigose.

                                                                                       

     ŠC PPT specialistai

Skelbiama atranka Jurbarko švietimo centro specialisto atviram darbui su jaunimu pareigoms užimti

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro specialisto atviram darbui su jaunimu pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2020 m. sausio 20 d.

Skaityti daugiau ...