Sitemap-20   mail 20 

ĮGYVENDINANT „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POKYČIO PROJEKTĄ JURBARKE SURENGTA RESPUBLIKINĖ ŠVIETIMO KONFERENCIJA „GEROJI PATIRTIS VEDANT PAMOKAS KITAIP“ĮGYVENDINANT „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POKYČIO PROJEKTĄ JURBARKE SURENGTA RESPUBLIKINĖ ŠVIETIMO KONFERENCIJA „GEROJI PATIRTIS VEDANT PAMOKAS KITAIP“


2019 m. spalio 31 d. projekto „Lyderių laikas 3“ Jurbarko rajono kūrybinė komanda ir Jurbarko švietimo centras daugiau nei 100 Jurbarko rajono mokytojų ir mokyklų vadovų sukvietė į respublikinę konferenciją „Geroji patirtis vedant pamokas kitaip“. Konferencijoje patirtimi dalinosi net 14 pranešėjų iš Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos, Skirsnemunės ir Viešvilės pagrindinių mokyklų,  Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ir Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos. 

Skaityti daugiau ...

Spalio mėn. 23 d. Jurbarko švietimo centre įvyko Jurbarko r. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, VGK komisijos nariams skirtas seminaras „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo galimybės“.  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė ekspertė Loreta Grikainienė bei specialioji pedagogė Renata Greimaitė pasidalino savo patirtimi ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Seminaras pritraukė didelį būrį klausytojų, kurie susipažino su šių vaikų raidos ypatumais, ugdymo galimybėmis, komandinio darbo bei bendradarbiavimo su šeima svarba, įgijo žinių, kaip taikyti alternatyvius darbo būdus bei metodus norint padėti sėkmingai įsitraukti į ugdymosi procesą.

   

Parengė: PPT specialistai

2019 m. spalio 2 dieną Jurbarko švietimo centre vyko pirmasis šiais mokslo metais Jurbarko r. įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų metodinio būrelio narių susirinkimas „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“ Susirinkimo tikslas – apžvelgti praeitų mokslo metų veiklos rezultatus, atlikti jų analizę bei numatyti Jurbarko rajono pedagogų metodinės veiklos kryptis  2019–2020 mokslo metams. Susirinkime svarbiausias šių mokslo metų veiklos gaires pristatė Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė,  2019–2020 m. m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetų poreikį analizavo Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė. Projekto „Lyderių laikas3“ Jurbarko r.  kūrybinės komandos vadovas Lukas Bakšys kalbėjo apie rajone vykstančias veiklas įgyvendinant pokytį „Pamoka kitaip“, pristatė  pasiektus rezultatus, įvardijo dar laukiančius darbus.

Šiame susirinkime buvo atnaujinta metodinio būrelio vadovų sudėtis: būrelio pirmininke antrą kartą būrelio nariai išrinko Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Vyčienę, pavaduotoja - Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustienę, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė išrinkta metodinio būrelio sekretore.

Šio metodinio būrelio nariai  išreiškė pasitikėjimą ir palaikymą būrelio vadovų komandai bei jų inicijuotinoms veikloms.

2P 3P   4P 5P  1P