Sitemap-20   mail 20 

2019 m. spalio 2 dieną Jurbarko švietimo centre vyko pirmasis šiais mokslo metais Jurbarko r. įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų metodinio būrelio narių susirinkimas „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“ Susirinkimo tikslas – apžvelgti praeitų mokslo metų veiklos rezultatus, atlikti jų analizę bei numatyti Jurbarko rajono pedagogų metodinės veiklos kryptis  2019–2020 mokslo metams. Susirinkime svarbiausias šių mokslo metų veiklos gaires pristatė Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė,  2019–2020 m. m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetų poreikį analizavo Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė. Projekto „Lyderių laikas3“ Jurbarko r.  kūrybinės komandos vadovas Lukas Bakšys kalbėjo apie rajone vykstančias veiklas įgyvendinant pokytį „Pamoka kitaip“, pristatė  pasiektus rezultatus, įvardijo dar laukiančius darbus.

Šiame susirinkime buvo atnaujinta metodinio būrelio vadovų sudėtis: būrelio pirmininke antrą kartą būrelio nariai išrinko Jurbarko r. Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Vyčienę, pavaduotoja - Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustienę, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Snieguolė Mažeikienė išrinkta metodinio būrelio sekretore.

Šio metodinio būrelio nariai  išreiškė pasitikėjimą ir palaikymą būrelio vadovų komandai bei jų inicijuotinoms veikloms.

2P 3P   4P 5P  1P

Dėmesio!!! Perkeliame Jurbarko r. ugdymo įstaigų matematikos mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimą spalio 10 d. 15.00 val. į spalio 8 d. 15.00 val.

Dėmesio!!! Perkeliame Jurbarko r. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narių susirinkimą spalio 10 d. 14.00 val. į spalio 8 d. 14.00 val.

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro metodininko pareigoms užimti (1 etatas, 40 val. per savaitę) nuo 2019 m. spalio 21 d.

Skaityti daugiau ...

Dėmesio!!! Perkeliame Jurbarko r. ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų  metodinio būrelio narių susirinkimą spalio 3 d. 14.30 val. į spalio 2 d. 14.30 val.

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro specialisto atviram darbui su jaunimu pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2019 m. spalio 15 d.

Skaityti daugiau ...