Sitemap-20   mail 20 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 metų II ketvirtis

2021 metų I ketvirtis

2020 metų IV ketvirtis

2020 metų III ketvirtis

2020 metų II ketvirtis

2020 metų I ketvirtis

2019 metų IV ketvirtis

2019 metų III ketvirtis

2019 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2019 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 metų IV ketvirtis

2018 m. informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčių ataskata

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltnį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2018 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 metų IV ketvirtis

2017 m. informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčių ataskata

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltnį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2016 metų ataskaitos 

2016 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2016 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2016 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2015 metų ataskaitos 

2015 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2015 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2015 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2014 metų ataskaitos 

2014 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-09-30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2014 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-06-30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2013 metų ataskaitos pagal 2014 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-03-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-03-31 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2013 metų ataskaitos pagal 12'31 duomenis 

2013 metų III ketvirtis

2013 metų II ketvirtis


2013 metų I ketvirtis

 

 2012 metai

 

Atnaujinta Pirmadienis, 16 rugpjūčio 2021 13:15