Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko rajono ugdymo įstaigų istorijos ir geografijos mokytojų išvyka-seminaras

Jurbarko r. ugdymo įstaigų istorijos ir geografijos mokytojai lapkričio 22 d. dalyvavo edukacinėje išvykoje Tauragėje „Tauragė – Karšuvos krašto gamtinio ir istorinio paveldo atspindys“, kuri skirta J. Žemaičio-Vytauto metams ir Lietuvos kariuomenės dienai  paminėti. Išvykos metu vyko teoriniai bei praktiniai užsiėmimai Rezistencijos ekspozicijoje tremtinių ir politinių kalinių kančios namuose, buvusioje NKVD būstinėje („Šubertinėje“). Lankėsi prie paminklo konvencijos pasirašymui. Mokytojai sužinojo, kad ši sutartis davė pradžią Vokietijos vienijimuisi. Vyko prie vietos, kur 1422 m. buvo nustatyta  Lietuvos ir kryžiuočių Ordino siena.  Dalyvavo įdomioje pažintinėje-edukacinėje veikloje Krašto muziejaus „Santaka“ pilies menėje - buvusio Rusijos imperijos muitinės kalėjimo patalpose. Sužinojo kokie vyksta interaktyvūs užsiėmimai istorijos ir gamtos ekspozicijų salėse, lankėsi Pilies bokštuose. Ekskursijos pabaigoje mokytojai gėrėjosi šiandieninės Tauragės vaizdais, naujuoju miesto paminklu.

Atnaujinta Antradienis, 26 lapkričio 2019 10:29