Sitemap-20   mail 20 

UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU REKOMENDACIJOS

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ/MOKINIŲ UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU REKOMENDACIJOS

 

     Planuojant bei organizuojant nuotolinį mokymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomenduojama susipažinti su vaizdo medžiagoje pateiktomis rekomendacijomis:

                                       

https://www.youtube.com/watch?v=0GMlYxX8CKY

Lektorius: Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė

Rekomendacijos pedagogams ruošiant užduotis:

 

  • Prieš ruošiant užduotis, atsižvelkite į vaiko/mokinio sutrikimo pobūdį, jo galias ir sunkumus bei gebėjimą savarankiškai naudotis tam tikromis informacinėmis technologijomis (mobilusis telefonas, plančetė, kompiuteris).
  • Labai svarbus pedagogo bei švietimo pagalbos specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo) bendradarbiavimas. Konsultuokitės dėl ugdymo turinio pateikimo, pritaikymo, keitimo. Tarkitės dėl bendro visų dienos dalykų užduočių kiekio. Neperkraukite jų gausa.
  • Skiriant užduotis atsižvelkite į kiekvieno vaiko/mokinio individualius gebėjimus (savarankiškumą, dėmesingumą, atminties ypatumus, skaitymo, rašymo įgūdžius ir pan.).
  • Įvertinkite situaciją, kiek pagalbos atliekant užduotį reikės iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
  • Mokomoji medžiaga turėtų būti konkreti, trumpa, struktūruota, aiški, nuosekli.
  • Sutarkite konsultavimo(si) būdą (Messenger, el.paštas, Skype ir pan.) ir laiką, kuomet vaikas/mokinys (jei reikia, su tėvų pagalba) galėtų pasitikslinti, ar gerai suprato, ką turės atlikti, paklausti su užduotimis susijusių klausimų.
  • Pagal galimybes, mokomąją medžiagą papildykite vaizdinėmis priemonėmis (pvz. filmuota video medžiaga, paruoštos skaidrės PowerPoint programa), neperkraukite mokomosios medžiagos tekstu.
  • Pateikite reikalingą atraminę medžiagą (užduočių pavyzdžiai, taisyklių, formulių lentelės ir kt.), kuria galėtų naudotis atliekant užduotis.
  • Numatytais būdais (pvz. el. paštu, Skype, el. dienyne ir kt.) teikite vaikams/mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konstruktyvų grįžtamąjį ryšį (kuo dažniau naudokite teigiamus pastiprinimus), pabrėžkite mokinio pasiekimus.

https://drive.google.com/file/d/1fTaWhIeBZqJ9PAstGVBUl7MEs_CWXvnI/view

 

  • Rekomenduojamų skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais rasite paspaudę šią nuorodą:

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s

SVARBU: jei ugdymo įstaigoje nėra specialiojo pedagogo, logopedo, pagal poreikį dėl metodinės pagalbos prašome kreiptis:

Pirmadieniais – penktadieniais (10-16 val.) telefonu 8-629 48702

arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Parengė Jurbarko švietimo centro PPT specialistai