Sitemap-20   mail 20 

Skelbiama atranka Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d.

 Atrankos būdas – pokalbis.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas Edukologijos (specialiosios pedagogikos arba psichologijos) srityje, specialiojo pedagogo arba psichologo profesinė kvalifikacija arba Edukologijos (specialiosios pedagogikos) arba psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir ne mažesnė kaip vienerių metų specialiojo pedagogo ar psichologo praktinės veiklos patirtis.
 2. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro veiklą, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 3. Pedagoginės psichologinės tarnybos veikloje reikalingų dokumentų ir taikomų vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas vadovauti specialistų komandai nustatant specialiuosius asmens poreikius, asmenų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei dokumentų išmanymas.
 4. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jaunimo užimtumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų išmanymas.
 5. Gebėjimas dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe.
 6. Gebėjimas kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Centro veiklą.
 7. Konfidencialumo principo laikymasis, su asmens duomenimis susijusios ir kitos informacijos, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas, neviešinimas.
 8. Viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas.
 9. Mokėjimas dirbti Microsoft Word, Power Point, Exel programomis.

Darbo užmokestis: koeficientas 8,1 (712,80 eurų)

Pretendentas iki 2020 m. liepos 2 d.  Valstybės tarnybos departamento svetainėje (www.vtd.lt) privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. pretendento anketą (pagal 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 patvirtintą formą);
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
 7. informacinių technologijų išmanymą patvirtinantį dokumentą;
 8. direktoriaus pavaduotojo veiklos švietimo įstaigoje gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Centro veiklos galimybių (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.).

Pretendentai dėl darbo pobūdžio gali konsultuotis iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. telefonu (8 447) 72 253.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Atitinkantys reikalavimus pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos departamento sistemą.

Preliminari atrankos pokalbio data 2020 m. rugpjūčio 18  d. 11.00 val. Jurbarko švietimo centre.

Atnaujinta Antradienis, 23 birželio 2020 09:25