Sitemap-20   mail 20 

Edukacinė išvyka-paskaita Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojams

Gruodžio 10 d. organizuota edukacinė išvyka-paskaita Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojams „Patyriminis ir savivaldus ugdymas mokinių pasiekimų gerinimui mokykloje“. Šią paskaitą Jurbarko švietimo centras organizavo kartu su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. Svečiai apsilankė Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, kur direktorė Ugnė Beinarytė supažindino su įstaigos aplinka, kultūra, mokytojais. Svečiai lankėsi pamokoje, klausėsi paskaitos apie patyriminį ir savivaldų mokymąsi, kurioje dalyvavo Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė, metodininkė Živilė Bacevičė, PPT socialinė pedagogė Inga Pranskaitienė, gimnazijos pavaduotoja ugdymui Jūratė Mickuvienė, anglų kalbos mokytojos Nadezda Tikhomirova, Daina Mačiukūnienė. Vėliau svečių laukė edukacija Jurbarko kūrybinėse dirbtuvėlėse „Milžinų pėdsakai Jurbarko krašte“.

 

išvyka