Sitemap-20   mail 20 

Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija

Birželio 14-15 dienomis Trakų rajono Penkininkų kaime įvyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija tema "Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys", kurioje dalyvavo ir Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė su metodininke Živile Baceviče. Konferencijoje buvo aptariamos šios temos:

  • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: reglamentavimas ir numatomi pokyčiai;
  • Mokytojų profesinio tobulėjimo aspektas švietimo įstaigų išorinio vertinimo panoramoje.

Vyko kūrybinės dirbtuvės tema "Kaip institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimas gali užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę?" bei "Kas naujo atnaujinimuose Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose?".

Keletas akimirkų iš konferencijos:

received 389404986546917  received 722606132339848   received 596854971624360

Atnaujinta Ketvirtadienis, 16 birželio 2022 14:51