Sitemap-20   mail 20 

Informuojame dėl renginio kainos nustatymo: š.m. birželio 12 d. 8.00 val. organizuotos edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams „Gerosios darbo patirties sklaida: specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas Kelmės specialiojoje mokykloje“ (lektoriai – Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė, vyr. specialioji pedagogė, logopedė Rima Mikalkėnienė, Kelmės specialiosios mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė ir kt.)  Kelmės specialiojoje mokykloje Dalyvio mokestis 1 renginio dalyviui – 10,00 Eur, Klausytojo mokestis -  1,74 Eur.

Tiksliname renginio kainą:  š.m. balandžio 25 d. 10.00 val. vyksiančios edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Telšių ir Jurbarko rajonų ugdymo įstaigų socialinių pedagogų gerosios darbo patirties sklaida“ dalyvio mokestis – 13,75 Eur, klausytojo mokestis (pažymėjimas) 0,87 Eur.

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gauti

Jurbarko švietimo centras, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius Jurbarko raj. (patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. Nr. T2-266 sprendimu) vadovaudamasis Jurbarko raj. savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TSP-37 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui, Jurbarko  rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, gauti.

Skaityti daugiau ...