Sitemap-20   mail 20 

Ugdymo plėtotės ventras kviečia mokytojus dalyvauti ir registruotis į seminarus pagal akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas (40 akad. val.):

Dalmonai

Kviečiame apsilankyti Jurbarko švietimo centre eksponuojamoje Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokinių, mokytojų bei darbuotojų darbų parodoje „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo elementai šios dienos aprangoje“.

Paroda eksponuojama iki vasario 13 d.

Parodoje eksponuojami darbai yra Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokinių, mokytojų bei darbuotojų 2017 m. vykdyto projekto „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo elementai šios dienos aprangoje“ darbo rezultatas. Kūrybinga ir darbšti komanda sukūrė dvylika Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo elementų - prijuosčių, kepurėlių ir delmonų.

Parodos organizatoriai – Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė, projektų vadovė  Vanda Stonienė, profesijos mokytoja Jolanta Povilaitienė.

DĖL VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 6 METAI, MOKYMO PAGAL PRIEŠMOKYKLINĘ PROGRAMĄ IR VAIKŲ, KURIEMS TAIS KALENDORINIAIS METAIS NESUEINA 7 METAI, MOKYMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKOS

 

Norime informuoti, kad keičiasi vaiko brandumo vertinimo tvarka (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d.). Taigi nuo 2018 m. vasario 1 d. brandumo vertinimas dabar bus atliekamas tokia tvarka:

Skaityti daugiau ...