Parašykite mums

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra Kompleksinis vertinimas?

Tarnybos specialistai įvertina mokinio (vaiko) mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, prireikus, skiria specialųjį ugdymąsi bei švietimo pagalbą.