Paslaugos

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertinami asmenys nuo gimimo iki 21 metų, gyvenantys savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomi ikimokyklinėse įstaigose/mokyklose. Ikimokyklinės įstaigos/mokyklos Vaiko gerovės komisija, atlikusi pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimą ir nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, kreipiasi į Pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla, dėl išsamesnio Įvertinimo.

Komisija Tarnybai pateikia:

  • Tėvų sutikimą (Atsisiųsti);
  • Vaiko gerovės komisijos pažymos dėl Įvertinimo kopiją (Atsisiųsti);
  • Stebėjimo kortelės kopiją (jei vaikas ikimokyklinio amžiaus) (Atsisiųsti);
  • Mokytojų užpildytų Anketų kopijas (jei Vertinimas PPT atliekamas pirmą kartą) (Atsisiųsti);
  • Pasiekimų aprašo kopiją ( jei Vertinimas PPT atliekamas pakartotinai) (Atsisiųsti);
  • Duomenis apie mokinio socialinę aplinką (Atsisiųsti);
  • Kalbos įvertinimo kortelės kopiją (Atsisiųsti);
  • Gydytojo duomenis apie vaiką (Atsisiųsti);
  • Mokinio rašto darbų, piešinių.