Edukacinis bankas

GEROSIOS DARBO PATIRTIES MEDŽIAGA, KITI DOKUMENTAI

  • Bendrieji reikalavimai mokytojų metodiniams darbams (Atsisiųsti)
  • Ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų ir darbo priemonių vertinimo bei aprobavimo tvarka (Atsiųsti)
  • Prevencinių programų vertinimo ir prilyginimo akredituotoms programoms tvarkos aprašas (Atsiųsti)

EDUKACINĖ PATIRTIS