„Dizainu grįsto mąstymo metodas įtraukiojo ugdymo iššūkiams spręsti“

2024 m. gegužės 9 d. Jurbarko švietimo centras organizavo seminarą Jurbarko r. ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, švietimo pagalbos specialistams „Dizainu grįsto mąstymo metodas įtraukiojo ugdymo iššūkiams spręsti“. Seminarą vedė mokslo grupės ,,Viešojo valdymo tyrimai'' tyrėja, Kauno technologijų universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dėstytoja Doc. dr. / Assoc. prof. dr. Rūta Petrauskienė.