Respublikinio formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-12 kl. mokinių kūrybinių darbų konkurso „Milžinų Lietuva“ nuostatai

,,Milžinų Lietuva" nuostatai