,,STEAM modelis įtraukiojo ugdymo kontekste"

Birželio 4 d. Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio nariai, stengdamiesi kuo tikslingiau atliepti įtraukiojo ugdymo pasirengimą Įstaigose, dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare ,,STEAM modelis įtraukiojo ugdymo kontekste" Tauragės STEAM centre.