Sitemap-20   mail 20 

1Šiandiena Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė ir  metodininkė Ilona Šeflerienė dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotame informaciniame renginyje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaita: teisiniai aspektai“

Gruodžio 18 d. Jurbarko švietimo centre įvyko pirmoji seminaro „Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymosi galimybės ir pagalbos būdai“ dalis, skirta mokytojų/auklėtojų padėjėjoms. Seminarą vedė Jurbarko ŠC Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės. Švietimo centro pavaduotoja, PPT psichologė A. Kriščiukaitienė pristatė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, statistiką, jos augimo priežastis. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kiekvienais metais vis daugiau šį sutrikimą turinčių vaikų ateina į ugdymo įstaigas. Tiek mokytojai, tiek mokytojų/auklėtojų padėjėjai stokoja patirties dirbant su ASS turinčiais mokiniais, todėl šio renginio tikslas dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi kaip teikti sistemingą, tikslingą ir reikiamą pagalbą ne tik vaikui, bet ir jo šeimai.

Renginio metu specialioji pedagogė A. Mockienė pristatė teisės dokumentus, reglamentuojančius mokytojo padėjėjo funkcijas bei atsakomybes įtraukiojo ugdymo procese. Psichologė N. Janonytė supažindino su vaiko fizinės ir psichinės raidos etapais, jų ypatumais, pozityvaus elgesio ugdymo būdais, jų integracijos į visuomenę dėsningumais. Logopedė A. Ališauskienė papasakojo apie šį sutrikimą turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo specifiką.

Įgytos teorinės žinios bus įtvirtinamos antroje seminaro dalyje (sausio mėn. 15 d.) praktinių užsiėmimų metu išbandant įvairius mokymo metodus, kuriais sutiko pasidalinti pedagogai, dirbantys mūsų rajono ugdymo įstaigose.

                                                                                       

     ŠC PPT specialistai

Skelbiama atranka Jurbarko švietimo centro specialisto atviram darbui su jaunimu pareigoms užimti

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro specialisto atviram darbui su jaunimu pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2020 m. sausio 20 d.

Skaityti daugiau ...

2019 m. gruodžio 17 d. mokymų Jurbarko r. ugdymo įstaigų mokytojams „Turizmo renginių vadovų mokymai“ kainą – 16,00 € vienam renginio dalyviui.

Linksmasis drambliukasJurbarko  „Ąžuoliuko“ mokyklos bendruomenė inicijavo respublikinį kūrybinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursą „Mano šauniausias žaisliukas“, norėdama atkreipti visuomenės dėmesį į  gamtosaugines problemas – šiukšlių mažinimą ir vartojimo kultūros ugdymą.

Kartais mes patys nepastebime, kaip apsikrauname nereikalingais daiktais - perkame vis naujas prekes, nes vilioja akcijos, nesivarginame taisyti seną, nes lengviau įsigyti naują daiktą, tačiau mes, „Ąžuoliuko“ mokyklos bendruomenė – pedagogai, vaikučiai ir jų tėveliai, esame įsitikinę, jog galime daug ką pakeisti – tereikia tik panorėti tapti truputį sąmoningesniais, gamtą tausojančiais žemės gyventojais.

 Mūsų mokyklos bendruomenė jau ne pirmus metus mažina šiukšlių kiekius - rūšiuoja perdirbimui tinkamas antrines žaliavas. Manome, kad tai įdomu ir svarbu ne tik mūsų mokyklos, bet ir daugumos kitų Lietuvos mokyklų bei darželių vaikams, pedagogams, tėveliams,  tad pakvietėme  visus norinčius dalyvauti konkurse, prikeliant antrines žaliavas antrajam gyvenimui, kuriant iš jų patrauklius žaisliukus, žaidimus ar meno kūrinėlius.

Didžiausi gamtos mylėtojai ir saugotojai yra vaikai, jie vieninteliai sugeba nuoširdžiai ir nesavanaudiškai mylėti gamtą, ja rūpintis. Organizuodami šį konkursą norėjome, kad vaikai, tėvai, pedagogai ne tik parodytų savo kūrybingumą, bet ir kurdami žaisliukus atrastų laiko pasikalbėti apie ekologiją, apie didžiulę grėsmę pasauliui – klimato kaitą ir jau juntamus jos padarinius, apie tokį paprastą dalyką, kaip atliekų rūšiavimą ir gebėjimą taupyti gamtos resursus.

Skaityti daugiau ...