Sitemap-20   mail 20 

DĖL VISUOTINAI PASKELBTO KARANTINO PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKOTARPIS PRATĘSIAMAS IKI BALANDŽIO 10 D. DAUGIAU INFORMACIJOS TELEFONU (8 684) 60 791

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gauti

Jurbarko švietimo centras, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius Jurbarko raj. (patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. Nr. T2-266 sprendimu) vadovaudamasis Jurbarko raj. savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-34 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui, Jurbarko  rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, gauti.

Skaityti daugiau ...

Dėmesio!!! Keičiasi 2020 m. kovo 18 d. seminaro 

„Vaikų vaidinimai darželyje: įvairių lygmenų pasiekimai visiems, patrauklių bei prieinamų formų praktika“ laikas.

Renginys vyks 13.30 val.

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką  Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pareigoms užimti (0,25 etato, 10 val. per savaitę) nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Skaityti daugiau ...

Vasario 27 d. Centre vyksta seminaras įstaigų vadovams, skyrių vedėjams „Darbo ginčai: darbo konfliktų sprendimas teisiniu reglamentavimu“, kurį veda VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ lektorė Eglė Makselytė

1Šiandiena Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė ir  metodininkė Ilona Šeflerienė dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotame informaciniame renginyje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaita: teisiniai aspektai“